01-12-2019 - roboty drogowe

Wykonawca kontynuuje układanie warstwy z betonu cementowego C35/45 od km 17+255 do km 17+490.