01-12-2016 - trwa weryfikacja materiałów na ZOPI

Trwa weryfikacja materiałów przekazanych 28 listopada 2016 r. przez Wykonawcę (Strabag) na posiedzenie
Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI).