01-08-2020 - warstwa ścieralna

Wykonawca kontynuuje prace przy układaniu warstwy ścieralnej na drogach dojazdowych DD18 i DD25.