01-06-2018 - prace przy MS-4

Rozpoczęto prace nad obiektem MS-4 (most drogi ekspresowej) w miejscowości Góraszka w km. 5+160. Wykonywane prace to:
- wykop pod fundament
- beton wyrównawczy
- zbrojenie ławy fundamentowej