01-04-2020 - czasowa organizacja ruchu

W dniu 02.04.2020 Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegającej na uruchomieniu bypassu w rejonie obiektu KP-3 w km 19+000 do 20+400. Uruchomienie bypassu pozwoli na jednoczesne wybudowanie obu jezdni S17 na odcinku od km19+200 do km 19+900 wraz z obiektami inżynierskimi KP-3 i PZŁ-1. Droga przebiegać będzie w śladzie projektowanej drogi obsługującej przyległy teren DOPT1.