01-02-2018 - wycinka drzew

Trwa wycinka drzew rosnących w obrębie pasa drogowego istniejącej drogi krajowej DK17. Planowany termin zakończenia wycinki - koniec tygodnia.