Aktualności

19-10-2019 - prace na obiekcie MS-3

Wykonawca kontynuuje prace:
- zbrojenie płyt przepustowych
- szalowanie wnęk dylatacyjnych
- zbrojenie kap chodnikowych
- montaż desek gzymsowych i krawężnikach.

12-10-2019 - czasowa organizacja ruchu

W dniach 14-15.10.2019 r. w godzinach 9:00-14:00 (pomiędzy porannym a popołudniowym szczytem) Wykonawca planuje wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami przy obiekcie WD-2 w Wólce Mlądzkiej w km 14+200.