Aktualności

17-10-2020 - roboty naprawcze

Po ostatnich intensywnych opadach deszczu, Wykonawca prowadzi prace naprawcze:
- humusowanie i utwardzanie skarp;
- usuwanie rozmyć skarp i poboczy;
- naprawy i uzupełnianie zjazdów;
- udrażnianie rowów i przepustów;
- poprawki w zakresie ścieków skarpowych.

10-10-2020 - prace przy węźle "Wiązowna"

Trwają prace z branży zieleni przy węźle "Wiązowna
- przygotowanie terenu pod nasadzenia - rozkładanie agrowłókniny
- sadzenie roślin na rabatach - wierzba purpurowa
- sadzenie drzew formy piennej - lipa drobnolistna