Aktualności

09-11-2018 - prace na obiekcie WS-2

Wykonawca kontynuuje roboty na obiekcie WS-2 w miejscowości Góraszka (km 4+797).
Prace zawiązane są wykonywaniem murów z gruntu zbrojonego oraz deskowaniem ustroju niosącego.

29-10-2018 - stabilizacja gruntu

Wykonawca rozpoczął prace nad odcinkiem próbnym warstwy technologicznej z gruntu stabilizowanego cementem Rm5- od km 5+550 do km 6+025 w miejscowości Góraszka.