węzeł „Lubelska” (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy)
od ok km 4+049 do ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km

Droga S17 poprawi połączenie pomiędzy Warszawą z pozostałymi ośrodkami w kraju i sąsiednich państwach. Dzięki bardzo dobrym cechom eksploatacyjnym, rozdzieleniu kolizyjnych rodzajów ruchu na drodze, zapewni ona duże bezpieczeństwo i komfort w ruchu pojazdów.
Realizowany odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego, na terenach gmin Wiązowna, Otwock (miasto) i Celestynów.

Budowana trasa będzie drogą dwujezdniową z dwoma pasami ruchu, wraz z siecią powiązań z innymi drogami publicznymi. Inwestycja obejmuje budowę mostów i wiaduktów, skrzyżowań. Powstaną drogi dojazdowe, chodniki, system odwodnienia (w tym kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych szczelnych i otwartych), oświetlenie skrzyżowań. Zostaną przebudowane i zabezpieczone urządzenia infrastruktury zewnętrznej, branży elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, hydrologicznej.

 

Aktualności

14-03-2018 - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

14.03.2018 została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na uruchomienie zjazdów/wyjazdów na plac budowy od km. 4+600 do km. 5+700.
Kierowcy spodziewać mogą się:
- wzmożonego ruchu pojazdów budowy
- przebywania pracowników budowy na jezdni dróg przeznaczonych do ruchu
- ograniczenia prędkości w rejonie wjazdów/wyjazdów z budowy.

Dodatkowo został zamknięty ruch na ulicy Dworkowej - wyznaczono objazd ulicą Lubelską.

08-03-2018 - przekazanie placu budowy

Dnia 09.03.2018 r. Wykonawca przejmie plac budowy w liniach rozgraniczających określonych w decyzji ZRiD z dnia 13.02.2018 r. wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego dla części I odcinka od węzła „Lubelska” (bez węzła) do Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 5+650. Teren ten obejmuje działki niezabudowane położone zarówno w istniejącym pasie drogowym DK17, jak też pozostające poza pasem.

27-02-2018 - przejęcie nieruchomości zabudowanej

Dnia 27.02.2018 r. nastąpiło przejęcie pierwszej nieruchomości zabudowanej na Kontrakcie nr 1 – Część I.
Wykonawca przejął w posiadanie działkę wraz z budynkiem pizzerii w miejscowości Góraszka jako część placu budowy.