Aktualności

15-09-2018- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

Informujemy o planowanym wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2716W (skręt na Jatne) na potrzeby budowy docelowych obiektów drogi S17.

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu to 18.09.2018 r. o godz. 12:00.

07-09-2019 - prace branżowe

Wykonawca kontynuuje prace branżowe:

- drogowa

  • transport i hałdowanie materiałów w km 4+049- 5+560
  • prace porządkowe w obrębie przekazanych nieruchomości w km 4+049- 19+200
  • prace geodezyjne - tyczenie i pomiary robót
  • wycinka i usuwanie drzew po wycince
  • rozbiórka przejętych nieruchomości
  • odhumusowanie

- mostowa